Referencje

Co mówią o nas Klienci

Sprawdź co piszą o nas nasi klienci:

Fundacja Avalon

DM Building Sp. z o.o. wykazała się ogromnym doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi, a wszystkie powierzone prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną!

Adgar Group

Firma wykonuje swoje roboty z najwyższą starannością i jakością wymaganą przez nas na swoich kontraktach. Charakter pracy wymagał wyjątkowej precyzyjnej koordynacji oraz terminowej i zgodnej z harmonogramem realizacji robót odbywającej się na częściowo funkcjonującym biurze

Walter Herz

Możemy polecić DM Building jako rzetelnego o odpowiedzialnego partnera, gwarantującego kompleksową realizację zamówień z dołożeniem należytej staranności i jakości wykonywanych prac.

Technotronic Industries Eastern Europe

Technotronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 17 styczniua 45D oświadcza, że firma DM Building sp. z o.o. zrealizowała w okresie od 20.04 do 13.06.2017 roku wielobranżowy projekt aranżacji powierzchni biurowej w siedzibie naszej firmy.

InterCars S.A.

DM Building Sp. z o.o. wykazała się bardzo dużym doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi, a wszystkie powierzone jej prace zostały wykonane należycie i terminowo oraz zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną.

Zoetis Polska sp. z o.o..

DM Building sp. z o.o. performed works in accordance with the law and practice, and before deadline in according with the final design. We recommend DM Building sp. z o.o. as a reliable contractorof fit-out works

Cushman & Wakefields Design & Build Poland

Cushman & Wakefields Design & Build Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rekomenduje DM Building Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie jako profesjonalną firmę budowlaną. Zakres prac obejmował roboty budowlano - instalacyjne na powierzchni biura Waters Sp. z o.o. zlokalizowanego w kompleksie Athina Park przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B.

HRS Poland

HRS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rekomenduje DM Building Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako profesjonalną firmę budowlaną. Zamawiający potwierdza, iż prace polegały na:

  • demontażu ścian działowych
  • wykonaniu nowego podziału powierzchni ścianami G-K oraz ścianami szklanymi
  • adaptacji instalacji elektrycznej
  • adaptacji instalacji HVAC

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie rekomenduje DM Building Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie jako profesjonalną firmę budowlaną. Prace remontowe przeprowadzone zostały sprawnie, a zespół wykazał się wysoką elastycznością działania. Płynna komunikacja i właściwa organizacja prac, a także ogromne zaangażowanie pracowników firmy spowodowały, że prace zostały wykonane przed terminem i w najwyższej jakości